Rối loạn Kinh nguyệt, chẩn đoán, điều trị các loại rối loạn kinh nguyệt!

Thế nào là rối loạn Kinh nguyệt

 • Dậy thì sớm: bắt đầu hành kinh từ 8 tuổi trở xuống(bình thường 13-16 tuổi).
 • Dậy thì muộn: bắt đầu hành kinh sau 18 tuổi.
 • Mãn kinh sớm: thôi hành kinh trước 40 tuổi (bình thường 45-50 tuổi).
 • Mãn kinh muộn: thôi hành kinh sau tuổi 55.
 • Kinh thưa: vòng kinh dài từ 35 ngày trở lên( bình thường 28+- 7ngày).
 • Kinh mau: vòng kinh ngắn từ 22 ngày trở xuống.
 • Vô kinh: không hành kinh trong một thời gian nhất định, 3 tháng hoặc 6 tháng.
 • Rong kinh: kỳ hành kinh kéo dài trên 7 ngày (bình thường từ 3-5 ngày).
 • Kinh ngắn: kỳ hành kinh chỉ từ 2 ngày trở xuống.
 • Kinh nhiều: tổng lượng máu kinh trong cả chu kỳ trên 200ml (bình thường 50-80ml).
 • Kinh ít: tổng lượng máu kinh trong cả chu kỳ dưới 15ml.
 • Cường kinh:  hành kinh vừa ra nhiều huyết, vừa kéo dài.
 • Thiểu kinh: kinh vừa lượng ít, vừa ngắn ngày.
 • Thống kinh: đau bụng trước, trong hoặc sau khi hành kinh (bình thường không đau hoặc chỉ mỏi lưng).
 • Vòng kinh không phóng noãn: không có phóng noãn trong suốt thời kỳ hành kinh (bình thường có phóng noãn ở độ tuổi hoạt động sinh dục).
0/5 (0 Reviews)
icons8-phone lienhe
lienhe