Chuyên mục: Xem mạch – Bốc thuốc

Những phương pháp kê đơn bốc thuốc

Sau khi chẩn đoán, người thầy thuốc sẽ căn cứu vào tình trạng bệnh cụ thể mà thiết lập phương pháp kê đơn bốc thuốc điều trị. Đông y thường gọi là biện chứng luận trị (dựa vào bệnh – chứng của người bệnh mà biện luận cách trị liệu). Có nhiều phương pháp kê […]